Đại học Công nghiệp Kyoto

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kyoto Sangyo Daigaku / 京都産業大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Công nghiệp Kyoto

Mã số bưu điện
: 〒603-8555

Địa chỉ
:  Motoyama, Kamigamo, Kita-Ku, Kyoto-Shi, Kyoto-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)75-705-1437

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.kyoto-su.ac.jp

Đại học Công nghiệp Kyoto là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Kyoto,Phủ Kyoto.
Được thành lập vào năm 1965. trường đã có lịch sử khoảng 55 năm.
Hiện
tại khoảng 13,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Công nghiệp Kyoto.