Đại học Nihon

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Nihon Daigaku / 日本大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Nihon

Mã số bưu điện
: 〒102-8275

Địa chỉ
: 4-8-24 Kudan Minami, Chiyoda-Ku, Tokyo-To

Số điện thoại
: +81-(0)3-5275-8116

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.nihon-u.ac.jp/

Đại học Nihon là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại Quận Chiyoda, Thủ Đô Tokyo.
Được thành lập vào năm 1920. trường đã có lịch sử khoảng 100 năm.
Hiện
tại khoảng 25,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Nihon.