Đại học Quốc tế Hiroshima Gakuin

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Hiroshima Kokusai Gakuin Daigaku / 広島国際学院大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Quốc tế Hiroshima Gakuin

Mã số bưu điện
: 〒739-032

Địa chỉ
: 6-20-1 Nakano, Aki-Ku, Hiroshima-Shi, Hiroshima-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)82-820-2345

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.hkg.ac.jp/html/

Đại học Quốc tế Hiroshima Dân lập Gakuin là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Hiroshima, Tỉnh Hiroshima.
Được thành lập vào năm 1964. trường đã có lịch sử khoảng 55 năm.
Hiện
tại khoảng 900 sinh viên đang theo học tại Đại học Quốc tế Hiroshima Gakuin.