Đại học tỉnh lập Niigata

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Niigata Kenritsu Daigaku / 新潟県立大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
:Đại học tỉnh lập Niigata

Mã số bưu điện
: 〒950-8680

Địa chỉ
: 471 Ebigase, Higashi-Ku, Niigata-Shi, Niigata-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)25-270-1300

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Công lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.unii.ac.jp/

Đại học tỉnh lập Niigata là một trường đại học Công lập, trụ sở chính tại thành phố Niigata, Tỉnh Niigata.
Được thành lập vào năm 2009. trường đã có lịch sử khoảng 10 năm.
Hiện
tại khoảng 1,150 sinh viên đang theo học tại Đại học tỉnh lập Niigata.