Đại học Fuji

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Fuji Daigaku / 富士大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Fuji

Mã số bưu điện
: 〒025-0025

Địa chỉ
: 450-3 Shimoneko, Hanamaki-Shi, Iwate-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)19-823-6221

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.fuji-u.ac.jp//index.html

Đại học Fuji là một trường đại học Dân lập trụ sở chính tại thành phố Hanamaki, Tỉnh Iwate.
Được thành lập vào năm 1965. trường đã có lịch sử khoảng 55 năm.
Hiện
tại khoảng 700 sinh viên đang theo học tại Đại học Fuji.