Đại học Công nghiệp Kyusyu

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kyusyu Sangyo Daigaku / 九州産業大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Công nghiệp Kyusyu

Mã số bưu điện
: 〒813-8503

Địa chỉ
: 2-3-1 Matsuka dai, Higashi-Ku, Fukuoka-Shi, Fukuoka-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)92-673-5050

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.kyusan-u.ac.jp

Đại học Công nghiệp Kyusyu là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Fukuoka, Tỉnh Fukuoka.
Được thành lập vào năm 1960. trường đã có lịch sử khoảng 60 năm.
Hiện
tại khoảng 11,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Công nghiệp Kyusyu.