Đại học Dông bắc

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Tohoku Daigaku / 東北大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Dông bắc

Mã số bưu điện
: 〒980-8576

Địa chỉ
: 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai-Shi, Miyagi-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)-22-217-4977

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Quốc lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.tohoku.ac.jp/japanese/

Đại học Dông bắc là một trường đại học Quốc lập, trụ sở chính tại thành phố Sendai, Tỉnh Miyagi.
Được thành lập vào năm 1907. trường đã có lịch sử khoảng 110 năm.
Hiện
tại khoảng 18,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Dông bắc.