Đại học Thị lập Hiroshima

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Hiroshima Shiritsu Daigaku / 広島市立大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Thị lập Hiroshima

Mã số bưu điện
: 〒731-3194

Địa chỉ
: 3-4-1 Otsuka Higashi, Asa Minami-Ku, Hiroshima-Shi, Hiroshima-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)82-830-1500

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Công lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: https://www.hiroshima-cu.ac.jp

Đại học Thị lập Hiroshima là một trường đại học Công lập, trụ sở chính tại thành phố Hiroshima, Tỉnh Hiroshima.
Được thành lập vào năm 1994. trường đã có lịch sử khoảng 25 năm.
Hiện
tại khoảng 1,800 sinh viên đang theo học tại Đại học Thị lập Hiroshima.