Đại học Quốc tế Kagoshima

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kagoshima Kokusai Daigaku / 鹿児島国際大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Quốc tế Kagoshima

Mã số bưu điện
: 〒891-0197

Địa chỉ
: 8-34-1 Sakano Ue, Kagoshima-Shi, Kagoshima-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)99-261-3211

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.iuk.ac.jp/index.php

Đại học Quốc tế Kagoshima là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Kagoshima, Tỉnh Kagoshima.
Được thành lập vào năm 1932. trường đã có lịch sử khoảng 85 năm.
Hiện
tại khoảng 3,700 sinh viên đang theo học tại Đại học Quốc tế Kagoshima.