Đại học Đông Osaka

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Higashi Osaka Daigaku / 東大阪大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Đông Osaka

Mã số bưu điện
: 〒577-8567

Địa chỉ
: 3-1-1 Nishizutsumi Gakuen-Cho, Higashi Osaka-Shi, Osaka-Fu

Số điện thoại
: +81-(0)6-6782-2824

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.higashiosaka.ac.jp

Đại học Đông Osaka là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Higashi Osaka, Phủ Osaka.
Được thành lập vào năm 2003. trường đã có lịch sử khoảng 15 năm.
Hiện
tại khoảng 270 sinh viên đang theo học tại Đại học Đông Osaka.