Đại học Okinawa

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Okinawa Daigaku / 沖縄大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Okinawa

Mã số bưu điện
: 〒902-8521

Địa chỉ
: 555 Kokuba, Naha-Shi, Okinawa-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)98-832-3216

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.okinawa-u.ac.jp

Đại học Okinawa là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Naha, Tỉnh Okinawa.
Được thành lập vào năm 1974. trường đã có lịch sử khoảng 45 năm.
Hiện
tại khoảng 2,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Okinawa.