Đại học Sakushin Gakuin

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Sakushin Gakuin Daigaku / 作新学院大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Sakushin Gakuin

Mã số bưu điện
: 〒321-3236

Địa chỉ
: 908 Takeshita-Machi, Utsunomiya-Shi, Tochigi-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)28-667-7111

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm và Loại học 2 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.sakushin-u.ac.jp/

Đại học Sakushin Gakuin là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Utsunomiya, Tỉnh Tochigi.
Được thành lập vào năm 1989. trường đã có lịch sử khoảng 30 năm.
Hiện
tại khoảng 1,100 sinh viên đang theo học tại Đại học Sakushin Gakuin.