Đại học Kanagawa

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Kanazawa Daigaku / 神奈川大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Kanagawa

Mã số bưu điện
: 〒221-8624

Địa chỉ
: 3-26-1 Rokkaku Bashi, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)45-481-5857

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://www.kanagawa-u.ac.jp/

Đại học Kanagawa là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Yokohama, Tỉnh Kanagawa.
Được thành lập vào năm 1949. trường đã có lịch sử khoảng 70 năm.
Hiện
tại khoảng 18,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Kanagawa.