Đại học Công nghiệp Quản lý Miyazaki

Tên trường đại học (Tên Nhật)
: Miyazaki Sangyo Keiei Daigaku / 宮崎産業経営大学

Tên trường đại học (Tên Việt)
: Đại học Công nghiệp Quản lý Miyazaki

Mã số bưu điện
: 〒880-0931

Địa chỉ
: 100 Maruo, Furujyo-Cho, Miyazaki-Shi, Mitazaki-Ken

Số điện thoại
: +81-(0)985-52-3139

Loại trường đại học
(Loại học 4 năm / Loại học 2 năm)

: Loại học 4 năm

Loại hình
(Quốc lập / Công lập / Dân lập)

: Đại học Dân lập

Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài
: Có

Web Site
: http://nyushi.miyasankei-u.ac.jp/

Đại học Công nghiệp Quản lý Miyazaki là một trường đại học Dân lập, trụ sở chính tại thành phố Miyazaki, Tỉnh Miyazaki.
Được thành lập vào năm 1987. trường đã có lịch sử khoảng 30 năm.
Hiện
tại khoảng 1,000 sinh viên đang theo học tại Đại học Công nghiệp Quản lý Miyazaki.