Nhật Bản có mấy mùa ?

nhat ban co may mua

Nhật Bản có 4 mùa :

xuân, hạ, thu, đông. Trong 4 mùa của 1 năm, ta vừa thấy được nét đẹp riêng của mỗi mùa, khoảng 3 tháng lại thấy được sự chuyển dịch thay đổi của từng mùa.

Mùa xuân gồm 3 tháng, thuộc tháng 3 đến tháng 5 dương lịch, là mùa nổi tiếng với việc có hoa anh đào nở. Vì học kỳ mới của các trường đại học và trường học của Nhật Bản bắt đầu vào tháng 4 hàng năm, nên trong 4 mùa, mùa xuân là mùa được cho là mùa bắt đầu của một năm học mới.

Mùa hạ gồm 3 tháng thuộc tháng 6 đến tháng 8 dương lịch, là mùa nóng nhất ở Nhật Bản. Tùy vào từng khu vực, có nơi hơn 30 độ, có nơi vượt quá 40 độ, mùa hạ cũng là mùa mưa nóng ẩm, vì độ ẩm cao nên sẽ có cảm giác nhiệt độ cao hơn nhiệt độ thực tế.

Mùa thu gồm 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch, là mùa lá đỏ tuyệt đẹp. Thời kỳ trước khi bước vào mùa thu chính thức, mưa bão nhiều, đây là mùa có thời tiết thay đổi rất mạnh mẽ.

Mùa đông gồm 3 tháng từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch, là mùa lạnh nhất ở Nhật Bản, tùy theo từng khu vực nhiệt độ trở lên dưới 0 độ, có nơi có tuyết rơi.

Theo người Nhật xưa, trong bầu thiên nhiên phong phú toàn bộ đất đai, sự đa dạng của các mùa làm tăng lên cách tạo ra văn hóa và phong cách sinh hoạt phù hợp với mùa đó, người Nhật luôn cùng nhau chung sống với nét đẹp của bốn mùa này.

Bốn mùa đối với người Nhật Bản, mùa nào cũng quan trọng và không thể thiếu mùa nào.